ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD

Изображение масла: 
Спецификация: